มิลค์แคลเซียม พลัส

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์แคลเซียมนมวัวผสมวิตามินดี รวมสิบกว่าขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีระดับสูง จึงได้แคลเซียมนมคุณค่าโภชนาการสูง มีฉายานามว่า “นมทองคำ” แคลเซียมนม YU FANG TANG ใช้แคลเซียมจากนมเป็นวัตถุดิบ ผ่านสูตรที่คิดค้นขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ มีสัดส่วนของฟอสฟอรัสกับแคลเซียมใกล้เคียงกับสัดส่วนฟอสฟอรัสกับแคลเซียมที่มีอยู่ในกระดูกของร่างกายคน พร้อมกับผสมสาร CPP เข้าไปเพื่อให้แคลเซียมที่อยู่ในระบบลำไส้คงอยู่ในรูปสารละลาย รวมทั้งเพิ่มวิตามินดีเข้าไป เพื่อช่วยให้แคลเซียมถูกระบบลำไส้ดูดซึมไปได้ทั้งหมด แคลเซียมของผลิตภัณฑ์ในแต่ละเม็ดมีปริมาณสารแคลเซียมบริสุทธิ์และสารอื่น ๆ เทียบเท่าปริมาณของนมสด 2 ขวด รสชาติดี ปราศจากแคลเซียมจากแหล่งอื่น ปราศจากสีและสารกันบูด เป็นสารอาหารสีเขียวที่ถูกหลักสุขอนามัย มีอัตราการดูดซึมสูง สามารถเสริมแคลเซียมแก่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ร่างกายมีความสดชื่นและสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับความสมดุลในการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมดุล   วิธีรับประทาน : วันละ …
Read more
  • 0