หลินจือสไปรูไลนา

ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์     หลินจือสไปรูไลนา ตรา ยูฟางถัง ได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจาก สาหร่ายสไปรูไลนาธรรมชาติที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และผงสปอร์จาก เห็ดหลินจือมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยผ่านกระบวนการผลิตมาอย่างพิถีพิถัน การผสมผสานกันระหว่างเห็ดหลินจือกับสาหร่ายสไปรูไลนานั้น เพื่อให้มีผลส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้สรรพคุณของสารอาหารทั้งสอง มีความสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น หลินจือ สไปรูไลนา เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีมี  คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน สามารถเพิ่มความสมดุลของสารอาหาร ในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายมีภาวะภูมิต้านทานที่ดีขึ้น ช่วย ปรับสมดุลความเป็นกรด - ด่างของร่างกาย สามารถลดอาการข้างเคียง จากการฉายรังสีและเคมีบำบัด เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และยังทำ  ให้กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนประกอบสำคัญ :ผงสปอร์หลินจือ ผงสไปรูไลนา สารอาหารที่สำคัญ :ใน 100 g มีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 40g สารอาหารที่สำคัญ ปริมาณสารอาหารโดยเฉลี่ย ใน 100 g พลังงาน 1491KJ โปรตีน 46.0g คาร์โบไฮเดรต 1000mg …
Read more
  • 0